Επωνυμία:   ΣΕΔΙΓΕΠ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

 

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων:     

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε €175,000 που διαιρείται σε 175,000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας €1.00 το καθένα ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας ανέρχεται στα 175,000 μερίδια, ονομαστικής αξίας €1.00, τα οποία αντιστοιχούν σε 175,000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών.

 

Aρ. ΓΕΜΗ: 162058417000

 

ΑΦΜ: 801716038    ΔΟΥ: Θηβών

 

Έδρα:  Δήμος Τανάγρας Βοιωτίας

 

Διεύθυνση:  Αυλώνα Αττικής , στην Θέση Ποταμιά 52ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λάμιας 32011 Οινόφυτα

 

Ονοματεπώνυμα / Διευθύνσεις Εταίρων:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΤΔ

175,000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας €1.00 έκαστο

Ορέστη 2, 4180 Ύψωνα Κύπρο

 

 

Διαχειριστής:  Πανίκος Παναγή, ΑΦΜ: 180660891, Διεύθυνση: Αδωνίδος 30, 11253 Αθήνα